[Talkshow] Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam - VWAS 2024: "Ứng biến trong vạn biến"
Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam (VWAS) là sự kiện duy nhất do Báo Đầu tư và Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (VWA) tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Diễn đàn dự kiến được tổ chức vào thứ Năm, ngày 6/6//2024 tại Hà Nội. Bao gồm các hoạt động: Hội thảo chính với các diễn giả hàng đầu Việt Nam và quốc tế, với phiên trình bày và thảo luận với các chủ đề “Kịch bản kinh tế vĩ mô”, “Danh mục tài sản đầu tư” và “Danh mục cổ phiếu”; Vinh danh sản phẩm/dịch vụ tài chính tiêu biểu năm 2024.
ĐT