Chuyển đổi số - Kinh tế số
TP.HCM đặt mục tiêu năm 2025 kinh tế số đóng góp 25% GRDP
Lê Quân - 05/09/2022 15:00
TP.HCM sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế số, mục tiêu đến năm 2025 kinh tế số đóng góp khoảng 25% tổng sản phẩm nội địa (GRDP) trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên vừa ký ban hành Chỉ thị 17-CT/TU về việc đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh.

Tại Chỉ thị này, Thành ủy TP.HCM đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan thuộc Thành ủy, chính quyền TP.HCM; HĐND TP.HCM và các quận, huyện để thực hiện chuyển đổi số nhằm đạt mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh vào năm 2025.

Theo Chỉ thị 17, lãnh đạo HĐND TP.HCM được giao chủ động có giải pháp chuyển đổi số phù hợp, hiệu quả các hoạt động của HĐND Thành phố. Đồng thời, quan tâm xây dựng, hoàn thiện thể chế, tạo môi trường pháp lý cho chuyển đổi số.

HĐND TP.HCM được giao xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện chương trình chuyển đổi số và Đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh. Cơ quan này cũng được giao giám sát cả vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện chuyển đổi số.

Cổng thông tin chuyển đổi số TP.HCM cập nhật đầy đủ các chương trình chuyển đổi số của Thành phố

Đối với UBND TP.HCM được giao chỉ đạo từng đơn vị, cơ quan trong toàn hệ thống đề ra chương trình hành động cụ thể, định lượng thời gian thực hiện công tác chuyển đổi số và xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh.

Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực gắn với chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống tích hợp, kết nối liên thông dữ liệu, nhất là dữ liệu dân cư, quy hoạch, giao thông vận tải, y tế, giáo dục, bảo hiểm, doanh nghiệp, đất đai, nhà ở... Khi chuyển đổi số bảo đảm kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan Nhà nước, cung cấp các tiện ích, dịch vụ công trực tuyến nhanh chóng, thuận tiện, đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Ngoài ra, UBND Thành phố được giao thực hiện các giải pháp thúc đẩy, khuyến khích, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số, tham gia xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số. Khuyến khích các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, khoa học công nghệ tích cực đầu tư, tham gia vào quá trình chuyển đổi số, cung cấp dịch vụ số thiết yếu.

Đối với các quận, huyện và Thành phố Thủ Đức triển khai chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương, bảo đảm liên thông chia sẻ dữ liệu, an toàn thông tin, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Năm 2022, TP. HCM đã đề ra nhiều giải pháp chuyển đổi số, bước đầu đã khai thác dữ liệu dùng chung, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và một sổ tiện ích trong các lĩnh vực: quy hoạch, giao thông, giáo dục, y tế

Từ nay đến năm 2025, TP.HCM tiếp tục thực hiện chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực và thúc đẩy phát triển kinh tế số, mục tiêu đến năm 2025 kinh tế số đóng góp khoảng 25% tổng sản phẩm nội địa (GRDP) trên địa bàn.

Tin liên quan
Tin khác