Đầu tư Phát triển bền vững
Từ 1/1/2025, cá nhân, hộ gia đình bị phạt tiền nếu không phân loại rác
ĐT - 24/09/2022 19:19
Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, từ ngày 1/1/2025, phân loại chất thải rắn sinh hoạt là việc làm bắt buộc với mọi cá nhân và hộ gia đình. Đến thời điểm đó, nếu không thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

.

Tin liên quan
Tin khác