[Video] DEEP C và hành trình tiên phong phát triển khu công nghiệp sinh thái ở Việt Nam
Chương trình Đối thoại đầu tuần của Báo Đầu tư với chủ đề "DEEP C và hành trình tiên phong phát triển khu công nghiệp sinh thái ở Việt Nam", với sự tham gia của ông Bruno Jaspaert, Tổng giám đốc Tổ hợp khu công nghiệp DEEP C.
ĐT