[Video] Phát triển dược liệu giúp vùng dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, có nội dung "đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý" thuộc Dự án 3. Mục tiêu của Dự án là hình thành ý thức nuôi trồng dược liệu theo chuỗi giá trị và bảo tồn nguồn gen dược liệu đảm bảo các quy trình và tiêu chuẩn quản lý chất lượng; kết hợp bảo vệ và phát triển rừng bền vững; ổn định sinh kế cho người dân. Với chủ đề "Phát triển dược liệu giúp vùng dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững", Chương trình Đối thoại của Báo Đầu tư diễn ra với sự tham gia của PGS.TS. Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông Y Việt Nam.
ĐT