Tiêu dùng
CPI tháng 1/2023 tăng 0,52%
ĐT - 29/01/2023 11:27
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2023 tăng 0,52% so với tháng trước. Trong đó, có 8 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, 2 nhóm hàng có chỉ số giá giảm và 1 nhóm hàng giữ giá ổn định.

.

Tin liên quan
Tin khác