Tài chính - Chứng khoán
Đến lượt Cao su Đồng Phú tạm ứng cổ tức 20% bằng tiền
Kim Ngân - 01/12/2022 11:17
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (HoSE: GVR) đang là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ nắm giữ 55,8%, sẽ nhận được 48 tỷ đồng cổ tức.

Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú (HoSE: DPR) dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cổ phiếu). Ngày đăng ký cuối cùng sẽ trước 20/12 và dự kiến thanh toán vào quý I/2023.

Với 43 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Cao su Đồng Phú sẽ chi 86 tỷ đồng để thực hiện cổ tức. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (HoSE: GVR) đang là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ nắm giữ 55,8%, sẽ nhận được 48 tỷ đồng cổ tức.

Trước đó, năm 2021, Công ty trả cổ tức 35%. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 dự kiến tối thiểu 15%/mệnh giá.

Cao su Đồng Phú đang sở hữu hơn 10.000 ha cao su với gần 8.000 vườn cây đang khai thác. Kết thúc 10 tháng đầu năm, tổng diện tích cao su khai thác đạt 4.780 ha, hoàn thành 100% kế hoạch năm. Sản lượng cao su khai thác đạt 8.496 tấn, đạt 95% kế hoạch. Sản lượng chế biến đạt 10.840 tấn, thực hiện 90% kế hoạch.

Về kết quả kinh doanh, lãi trước thuế 10 tháng đạt 191 tỷ đồng, thực hiện được 59% mục tiêu lợi nhuận năm. Công ty ước tính lãi trước thuế cả năm đạt 285 tỷ đồng, thực hiện 88% so với kế hoạch. 

Trước đó, một doanh nghiệp cao su khác là Cao su Tây Ninh (HoSE: TRC) thông báo trả cổ tức đợt 1 năm 2022 tỷ lệ 10% bằng tiền.

Ngày thanh toán dự kiến vào 31/3/2023. Với hơn 29 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp cao su cần chi trên 29 tỷ đồng để thực hiện.

Theo kế hoạch cổ đông thông qua cho năm 2022, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến đạt 10%. Năm 2021, công ty đã chia cổ tức với tổng tỷ lệ 19% bằng tiền.

Tin liên quan
Tin khác