Tài chính - Chứng khoán
Licogi 14 mang tài sản thế chấp khoản tín dụng 152,5 tỷ đồng
Duy Bắc - 04/12/2023 10:24
Kinh doanh có lãi trở lại trong 9 tháng đầu năm 2023, CTCP Licogi 14 (mã L14 - sàn HNX) bất ngờ muốn tăng sử dụng nợ vay.

Công ty Licogi 14 thông qua ký kết hợp đồng cấp tín dụng với Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam với số tiền tối đa 152,5 tỷ đồng. Trong đó, giới hạn vay ngắn hạn là 40 tỷ đồng và giới hạn bảo lãnh là 112,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty Licogi 14 còn sử dụng các tài sản của Công ty đang thế chấp và các tài sản hợp pháp khác để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng và các giao dịch khác với các chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Thực tế, tại thời điểm 30/9/2023, Công ty Licogi 14 chỉ đang có tổng dư nợ là 33,9 tỷ đồng, chiếm 5,8% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ ngắn hạn là 19,66 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 14,24 tỷ đồng.

Như vậy, nếu phát sinh khoản tín dụng vừa được thông qua, dự nợ của Công ty Licogi 14 nhiều khả năng sẽ tăng đột biến trong kỳ phát sinh hợp đồng vay vốn.

Thoát lỗ quý III/2023 nhờ lãi đầu tư chứng khoán

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2023, Công ty Licogi 14 ghi nhận doanh thu đạt 22,94 tỷ đồng, giảm 34,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 7,33 tỷ đồng, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 62,7%, về chỉ còn 21,3%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 77,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 17,1 tỷ đồng, về 4,89 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 714% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 10,21 tỷ đồng, lên 11,64 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 22,4%, tương ứng giảm 1,39 tỷ đồng, về 4,82 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 57,3%, tương ứng giảm 3,41 tỷ đồng, về 2,54 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính - chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý III, lợi nhuận cốt lõi ghi nhận âm 2,47 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 9,83 tỷ đồng, tức giảm 12,3 tỷ đồng.

Như vậy, trong quý III, lợi nhuận gộp của Công ty Licogi 14 tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Công ty thoát lỗ nhờ vào doanh thu tài chính tăng đột biến.

Công ty Licogi 14 có thuyết minh doanh thu tài chính tăng đột biến trong quý III chủ yếu do lãi đầu tư chứng khoán. Ngoài ra, nếu nhìn rộng hơn trong 9 tháng đầu năm, chi phí tài chính giảm chủ yếu do giảm trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Licogi 14 ghi nhận doanh thu đạt 67,12 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 15,61 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 15,6 tỷ đồng.

Trong năm 2023, Licogi 14 đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 195 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 25 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023 với lợi nhuận đạt 15,61 tỷ đồng, Công ty Licogi 14 mới hoàn thành 62,4% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Mặc dù có lãi trở lại trong 9 tháng đầu năm 2023 nhưng Công ty Licogi 14 vẫn tiếp tục ghi nhận dòng tiền âm. Trong đó, 9 tháng đầu năm 2023, dòng tiền kinh doanh chính ghi nhận âm 11,55 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 115,88 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 47,4 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận 18,3 tỷ đồng.

Quay trở lại đầu tư 56,26 tỷ đồng vào thị trường chứng khoán

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Công ty Licogi 14 tăng 3,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 17,3 tỷ đồng, lên 584,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 218,2 tỷ đồng, chiếm 37,4% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 185,3 tỷ đồng, chiếm 31,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 52,2 tỷ đồng, chiếm 8,9% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Điểm đáng lưu ý, trong khoản mục tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn, tính tới 30/9/2023, khoản mục đầu tư chứng khoán tăng 296,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 42,07 tỷ đồng, lên 56,26 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, Công ty Licogi 14 không thuyết minh chi tiết các cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 30/9/2023.

Trước đó, đáng lưu ý, thời điểm 31/3/2023, Licogi 14 đã giảm giá trị đầu tư chứng khoán về 0 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ sau quý I/2023 thực hiện cắt toàn bộ danh mục đầu tư chứng khoán, Công ty Licogi 14 đã nhanh chóng quay lại và đẩy mạnh đầu tư vào thị trường chứng khoán.

Licogi 14 vẫn chưa giải ngân hết 89,99 tỷ đồng huy động từ cổ đông năm 2018

Một điểm đáng lưu ý khác, Công ty Licogi 14 báo cáo tiến độ sử dụng vốn huy động từ cổ đông hiện hữu năm 2018. Trong đó, tính tới 15/10/2023, Công ty mới sử dụng hết 68,66 tỷ đồng, còn lại 21,24 tỷ đồng chưa sử dụng vốn.

Được biết, ngày 6/4/2018, Công ty Licogi 14 đã chào bán 7.499.490 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu, huy động hơn 89,99 tỷ đồng. Trong đó, số tiền huy động, Công ty dự kiến dùng 60 tỷ đồng đầu tư dự án Khu đô thị Nam Minh Phương giai đoạn chuẩn bị dự án; 20 tỷ đồng đầu tư dự án xây dựng khu kinh doanh dịch vụ thương mại Licogi 14 Plaza; 9,9 tỷ đồng để mua máy móc thiết bị, bổ sung vốn lưu động.

Quay trở lại với tiến độ giải ngân số tiền huy động năm 2018, Công ty Licogi 14 cho biết đối với dự án Khu đô thị Nam Minh Phương, hiện nay đã giải ngân 40 tỷ đồng trên kế hoạch giải ngân 60 tỷ đồng (chưa hoàn thành kế hoạch); đối với dự án xây dựng khu kinh doanh dịch vụ thương mại Licogi 14 Plaza, Công ty đã giải ngân toàn bộ 20 tỷ đồng theo kế hoạch…

Tại dự án Khu đô thị Nam Minh Phương, hiện nay nhà đầu tư đang khẩn trương tiến hành thuê đơn vị tư vấn khảo sát đánh giá lại hiện trạng khu vực; thực hiện cập nhập các hướng dẫn, các tiêu chuẩn, quy hoạch mới hiện hành để phục vụ quá trình điều chỉnh lại quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án và thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định của pháp luật.

Tin liên quan
Tin khác