Đầu tư Phát triển bền vững
Quảng Ninh tổ chức Hội thảo về giá trị văn hóa, con người, những đột phá phát triển
Thanh Sơn - 19/09/2023 18:31
Hội thảo khoa học “Quảng Ninh nhận diện và phát huy các giá trị văn hóa, con người, tạo nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững” sẽ diễn ra vào ngày 26/9 tại Khách sạn Legacy Yên Tử, TP.Uông Bí. Dự kiến có khoảng 300 đại biểu tham dự.

Tại Hội nghị thông tin báo chí chiều 19/9 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức, bà Phạm Thùy Dương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Hội thảo khoa học do Tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức. Đây là sự kiện quan trọng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ về xây dựng văn hóa, con người sau Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021”.

Bà Phạm Thuỳ Dương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Quảng Ninh cung cấp thông tin tại Hội nghị. Ảnh: Thu Lê

Hội thảo cũng sẽ làm rõ những vấn đề lý luận về khơi dậy và phát huy các giá trị văn hóa, con người, làm nền tảng tạo động lực và nguồn lực quan trọng cho phát triển nhanh, bền vững trong bối cảnh hiện nay ở nước ta, đặc biệt là đối với Quảng Ninh. Xác định rõ quan điểm văn hóa, con người là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là nguồn lực, sức mạnh nội sinh cho sự phát triển.

Bên cạnh đó, Hội thảo cũng khẳng định quyết tâm chính trị của tỉnh Quảng Ninh trong việc kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững, thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền với phát triển văn hóa, con người, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh. Đồng thời, khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống “Kỷ luật - Đồng tâm”, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, nhất trí, khát vọng phát triển tỉnh Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại; phát huy cao độ giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người dân Quảng Ninh, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công mục tiêu phát triển tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn định hướng đến năm 2030, năm 2045 mà Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Ngoài ra, Hội thảo cũng sẽ giúp tuyên truyền những kinh nghiệm của tỉnh Quảng Ninh trong việc kết hợp chặt chẽ giữa phát triển nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh.

Kỷ yếu hội thảo có 80 bài tham luận với 630 trang. Các bài tham luận tại hội thảo sẽ xoay quanh các nhóm vấn đề lớn như: Những nội dung cơ bản về lịch sử, văn hóa, con người Quảng Ninh; Quảng Ninh nhận diện các giá trị văn hóa, con người, tạo nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững; Một số giải pháp phát huy giá văn hóa, con người Quảng Ninh, tạo nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững.

Tin liên quan
Tin khác