Giới phân tích: Đòn thuế quan của EU lên xe điện Trung Quốc khó đạt hiệu quả
Sự phát triển như vũ bão của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc đang ngày càng khiến các hãng ô tô và chính trị gia toàn cầu nóng mặt.