Dòng tiền 538 tỷ USD rút khỏi ngân hàng tạo lực đẩy đà tăng chứng khoán Trung Quốc
Người dân Trung Quốc đang “tích cực” rút tiền khỏi tài khoản tiết kiệm để tiến hành đầu tư, đúng theo định hướng của nhà quản lý.