Đầu tư
Vốn FDI vào TP.HCM 2 tháng đầu năm 2024 giảm 47% so với cùng kỳ
Lê Quân - 03/03/2024 14:56
Trong 2 tháng đầu năm 2024, TP.HCM chỉ thu hút được 195,4 triệu USD vốn FDI, giảm 47% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo của UBND TP.HCM về tình hình kinh tế- xã hội 2 tháng đầu năm 2024, vốn FDI đầu tư vào Thành phố giảm mạnh so với cùng kỳ.

Sản xuất các sản phẩm điện tử tạo một doanh nghiệp FDI ở TP.HCM 

Cụ thể, trong 2 tháng đầu năm 2024, tính chung cả vốn dự án đầu tư mới và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, TP.HCM thu hút được 195,4 triệu USD, giảm 47% so với cùng kỳ.

Trong đó, các dự án FDI cấp mới có 144 dự án với tổng vốn đăng ký gần 34 triệu USD, tăng gần 40% số dự án cấp mới nhưng lại giảm gần 66% vốn đầu tư so với cùng kỳ.

Ngoài ra, có 30 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn, với số vốn tăng thêm 42,3 triệu USD (tăng 3,4% số dự án nhưng giảm gần 40% vốn điều chỉnh so với cùng kỳ).

Thành phố cũng chấp thuận cho 261 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước với số vốn đăng ký hơn 119 triệu USD, giảm 14,4 % về số trường hợp và giảm hơn 40% về vốn so với cùng kỳ.

Như vậy, có thể thấy phần lớn vốn FDI đầu tư vào TP.HCM trong 2 tháng đầu năm 2024 chủ yếu đến từ phần vốn góp mua cổ phần.

Số dự án cấp phép mới dù số lượng tăng nhưng số vốn lại giảm mạnh. Điều đó cho thấy, các dự án FDI đầu tư vào TP.HCM có quy mô khá nhỏ.

Theo đánh giá Sở hoạch và Đầu tư TP.HCM, thu hút vốn FDI giảm mạnh so với cùng kỳ là một trong những hạn chế của Thành phố trong 2 tháng đầu năm.

Trong tháng 3/2024, Thành phố sẽ tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho các dự án đầu tư, trong đó có các dự án FDI.

Tin liên quan
Tin khác