Xây dựng Chỉ số bất động sản để “cầm cương” thị trường
Trước sự nóng lên bất thường của thị trường bất động sản ở nhiều địa phương, Tổng cục Thống kê đang tập trung nghiên cứu đưa ra Chỉ số bất động sản nhằm giúp “cầm cương” thị trường.