[Infographic] Những trường hợp được đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2022
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định những trường hợp được đặc cách tốt nghiệp THPT 2022.