Thời sự
[Infographic] Kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
ĐT - 12/06/2021 13:26
Theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố cập nhật đến 9/6/2021, HĐND cấp tỉnh bầu được 3.721 đại biểu HĐND cấp huyện bầu được 22.549 đại biểu và HĐND cấp xã bầu được 239.752 đại biểu.

.

Tin liên quan
Tin khác