Quỹ đầu tư 3 tỷ USD GSR Ventures chốt thương vụ rót vốn đầu tiên ở Việt Nam
Coolmate là thương vụ đầu tư đầu tiên của GSR Ventures tại Việt Nam sau khi hỗ trợ hàng loạt startup unicorn như Didi, Ele.me, Xiaohongshu.