Các start-up gọi vốn không chỉ vì tiền
Mỗi start-up sẽ có lộ trình và giá trị gọi vốn khác nhau, song đôi khi, giá trị lớn nhất mà start-up nhận được từ các nhà đầu tư không chỉ là số tiền thỏa thuận rót vốn.