VIISA đầu tư vào start-up công nghệ giáo dục SHub
VIISA - quỹ đầu tư mạo hiểm vào các công ty khởi nghiệp giai đoạn sớm vừa công bố khoản đầu tư mới nhất vào Công ty cổ phần Công nghệ giáo dục SHub.