Đâu là "bến đỗ" an toàn cho các nhà đầu tư trong mùa dịch?
Dịch Covid-19 đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, bất động sản cũng không ngoại lệ. Song mùa dịch lại chính là thời điểm “lửa thử vàng” đối với những chủ đầu tư.