Thời sự
TP.HCM muốn vay hơn 16.026 tỷ đồng trong năm 2021
Trọng Tín - 07/12/2020 10:14
Con số này được đưa ra trong tờ trình về phê duyệt kế hoạch hay, trả nợ chính quyền địa phương năm 2021 tại kỳ họp Kỳ họp thứ 23, HĐND TP.HCM khóa IX.
Nguồn vay từ nguồn Chính Phủ về cho vay lại sẽ thực hiện các chương trình như: Dự án phát triển giao thông xanh TP.HCM; tuyến Metro số 1 và số 2... (ảnh: Trọng Tín)

Cụ thể, theo kế hoạch vay năm 2021, tổng mức vay của Thành phố là 16.026,200 tỷ đồng. Trong đó, theo mục đích vay để bù đắp bội chi ngân sách là 14.873,100 tỷ đồng và vay để trả nợ gốc là 1.153,100 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền trên sẽ vay từ nguồn Chính Phủ về cho vay lại.

Theo đó, nguồn vay từ nguồn Chính Phủ về cho vay lại sẽ thực hiện các chương trình như: Dự án phát triển giao thông xanh TP.HCM; Dự án vệ sinh môi trường TP.HCM – giai đoạn 2; Dự án cải thiện môi trường nước Thành phố - giai đoạn 2; Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 và số 2; Chương trình cho vay hỗ trợ chính sách phát triển cho ngân sách TP.HCM.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, căn cứ vào tiến dộ giải ngân và khả năng vay, UBND Thành phố sẽ báo cáo HĐND Thành phố giảm nguồn vốn vay từ nguồn Chính Phủ về cho vay lại sang nguồn vố vay trong nước theo phương thức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, đảm bảo tổng mức vay trong năm không vượt quá tổng mức dự toán vay được giao.

Kế hoạch vay, trả nợ chính quyền địa phương năm 2021 của TP.HCM

Về kế hoạch trả nợ gốc, lãi và phí năm 2021, tờ trình cũng ghi rõ dự kiến các khoản nợ vay đến hạn thanh toán là 1.577,300 tỷ đồng.

Cụ thể, về kế hoạch trả nợ gốc, dự kiến tổng số trả nợ gốc các khoản vay của Thành phố năm 2021 là 1.153,100 tỷ đồng. Trong đó, phát hành trái phiếu chính quyền địa phương là 625 tỷ đồng, vay lại từ nguồn Chính Phủ vay nước ngoài là 528,100 tỷ đồng. Nguồn trả nợ gốc được sử dụng từ nguồn vay mới để trả nợ gốc. Trường hợp trong năm không vay được hoặc vay thấp hơn mức dự kiến thì sử dụng nguồn kết dư của ngân sách Thành phố năm 2019 để trả nợ.

Về kế hoạch trả lãi và phí, dự kiến tổng số trả ãi và phí các khoản vay của Thành phố năm 2021 là 1.424,200 tỷ đồng. Nguồn trả lãi và phí được bố trí trong dự toán chi cân đối ngan sách Thành phố. Trong đó, phát hành trái phiếu chính quyền địa phương là hơn 757 tỷ đồng; Vay lại từ nguồn Chính Phủ vay nước ngoài là hơn 547 tỷ đồng; Vay trong nước khác theo quy định pháp luật là hơn 120 tỷ đồng.

Tin liên quan
Tin khác