[Video] Tháo nút thắt, gỡ rào cản hút khách quốc tế
Ngành du lịch đang rất trông đợi vào Nghị quyết của Chính phủ tới đây và các giải pháp lâu dài như điều chỉnh các văn bản pháp luật để gỡ nút thắt, tháo rào cản, tạo động lực cho ngành kinh tế xanh đạt 8 triệu lượt khách quốc tế, thậm chí vượt mục tiêu này trong năm 2023, phát triển bền vững trong những năm tiếp theo. Đây cũng là giải pháp quan trọng giúp thúc đẩy tăng trưởng, phục hồi nền kinh tế và nâng cao hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.
ĐT