Tiêu dùng
Xuất siêu 4,72 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm 2024
Thế Hoàng - 29/02/2024 14:26
2 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 113,96 tỷ USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 19,2%; nhập khẩu tăng 18%, cán cân thương mại xuất siêu 4,72 tỷ USD.
Đơn hàng phục hồi, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 2 tháng mang về 2,41 tỷ USD, tăng gần 44% so với cùng kỳ.

Sáng ngày 29/2, Tổng cục Thống kê thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2/2024.

Theo báo cáo, tháng 02/2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 48,54 tỷ USD, giảm 25,8% so với tháng trước và giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều xuất khẩu, kim ngạch thực hiện tháng 2/2024 ước đạt 24,82 tỷ USD, giảm 28,1% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 6,62 tỷ USD, giảm 30,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 18,2 tỷ USD, giảm 27,2%. So với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu tháng 2 giảm 5%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 0,9%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) giảm 7%.

Về nhập khẩu hàng hóa tháng 2/2024 ước đạt 23,72 tỷ USD, giảm 23,2% so với tháng trước. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2024, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 54,62 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 19,67 tỷ USD, tăng 27,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 34,95 tỷ USD, tăng 13,3%.

2 tháng đầu năm 2024 có 13 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 71% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 02 mặt hàng nhập khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 41,3%).

Như vậy, đi qua 2 tháng, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 113,96 tỷ USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ (tăng thêm 17,86 tỷ USD), trong đó xuất khẩu tăng 19,2% (tăng thêm 9,54 tỷ USD); nhập khẩu tăng 18% (tăng thêm 8,32 tỷ USD). Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 4,72 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 3,5 tỷ USD).

Xuất, nhập khẩu hàng hóa 2 tháng đầu năm 2024.


Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu 2 tháng ước đạt 59,34 tỷ USD, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước, với 11 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 75,1% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 04 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 52,5%).  

                                                 Trị giá một số mặt hàng xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2024

 

 

Ước tính

(Triệu USD) 

Tốc độ tăng so với

cùng kỳ năm trước (%) 

Các mặt hàng đạt giá trị trên 1 tỷ USD

 

 

Điện tử, máy tính và linh kiện

9.545

33,9

Điện thoại và linh kiện

9.580

4,1

Máy móc thiết bị, dụng cụ PT khác

6.817

8,4

Dệt, may

5.233

15,0

Giày dép

3.271

18,3

Gỗ và sản phẩm gỗ

2.418

43,8

Phương tiện vận tải và phụ tùng

2.229

15,7

Sắt thép

1.500

45,4

Máy ảnh, máy quay phim và LK

1.423

65,0

Thủy sản

1.300

22,3

Cà phê

1.251

67,5

Nhập khẩu ước đạt 54,62 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ. Có 13 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 71% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 02 mặt hàng nhập khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 41,3%).

                                       Trị giá một số mặt hàng nhập khẩu 2 tháng đầu năm 2024 

 

Ước tính

(Triệu USD) 

Tốc độ tăng/giảm so với

cùng kỳ năm trước (%) 

Các mặt hàng đạt giá trị trên 1 tỷ USD

 

 

Điện tử, máy tính và LK

15.559

24,4

Máy móc thiết bị, DC PT khác

6.983

24,8

Vải

1.975

15,4

Sắt thép

1.952

62,7

Dầu thô

1.588

27,5

Chất dẻo

1.557

13,2

Điện thoại và linh kiện

1.553

17,7

Kim loại thường khác

1.387

19,1

Sản phẩm chất dẻo

1.339

32,1

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 2 tháng 2024, nhóm hàng tư liệu sản xuất ước đạt 51,47 tỷ USD, chiếm 94,2%, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 47%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 47,2%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng ước đạt 3,15 tỷ USD, chiếm 5,8%

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 2 tháng qua, với kim ngạch ước đạt 17,4 tỷ USD, tăng 33,7% so với cùng kỳ, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 8,1 tỷ USD, tăng 7,7%, sang Nhật Bản đạt 4,0 tỷ USD, tăng 19,6%...

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 20,9 tỷ USD, tăng 49,7%, nhập từ ASEAN đạt 6,5 tỷ USD, tăng 2,2%, từ EU 7,7 tỷ USD, tăng 14,7%...

Trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất siêu sang Hoa Kỳ ước đạt 15,2 tỷ USD tăng 36,6% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU ước đạt 5,3 tỷ USD, tăng 13,9%; xuất siêu sang Nhật Bản 0,4 tỷ USD (cùng kỳ năm trước nhập siêu 0,2 tỷ USD); nhập siêu từ Trung Quốc 12,8 tỷ USD, tăng 98,2%; nhập siêu từ Hàn Quốc 3,7 tỷ USD, giảm 4,3%; nhập siêu từ ASEAN 1 tỷ USD, giảm 21,9%.

Tin liên quan
Tin khác