Chọn danh mục: Thích ứng trong hành động
Talkshow Chọn danh mục với chủ đề “Thích ứng trong hành động”, do Báo Đầu tư tổ chức có sự xuất hiện của hai vị khách mời là ông Mohammad Mudasser, lãnh đạo dịch vụ tư vấn quản lý vốn lưu động của PwC Việt Nam và Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch SBLaw.
ĐT