Đầu tư và cuộc sống
Năm 2022, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dự kiến ở mức dưới 4%
Hạnh Phúc - 05/12/2022 18:30
Đến hết tháng 11/2022, Thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 195.468 người lao động. Dự kiến năm 2022 tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị sẽ ở mức dưới 4%.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, đến hết tháng 11/2022, chỉ tiêu giải quyết việc làm, tuyển sinh, giảm nghèo trên địa bàn Thủ đô đã tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2021 và vượt xa kế hoạch giao trong năm 2022.

Cụ thể, tính riêng tháng 11/2022, toàn Thành phố Hà Nội giải quyết việc làm cho 12.441 người lao động. Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức 24 phiên giao dịch việc làm với 673 đơn vị, doanh nghiệp tham gia; tổng số nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh là 14.004 người; tổng số người lao động được phỏng vấn là 4.664 người; có 1.654 người lao động đã được tuyển dụng tại phiên.

Đến hết tháng 11/2022, Thủ đô đã giải quyết việc làm cho 195.468/160.000 người lao động, đạt 122,1% kế hoạch năm (vượt 22,1% kế hoạch năm), tăng 32.850 người lao động được tạo việc làm, tương đương tăng 22% so với cùng kỳ năm 2021. 

Trong đó, tạo việc làm cho 57.941 người lao động từ nguồn ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền 2.741 tỷ đồng; số người lao động nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại các phiên, sàn giao dịch việc làm là 16.139 người lao động; 

Đồng thời, đưa 4.538 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; số người lao động được giải quyết việc làm qua cung ứng dịch vụ việc làm của các doanh nghiệp và các hình thức khác là 116.850 người.

Cũng theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội, với việc thực hiện các giải pháp tạo việc làm hiệu quả, dự kiến cuối năm 2022 tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị tiếp tục ở mức dưới 4%, đạt kế hoạch Thành phố giao.

Tháng 12/2022, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp chỉ đạo với chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai cho vay hiệu quả từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn Thành phố.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội đẩy mạnh công tác dự báo và thông tin thị trường lao động; nâng cao hiệu quả của 14 sàn giao dịch việc làm vệ tinh; hoàn thành thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn Thành phố.

Cùng với đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ tổ chức thu thập thông tin về tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng Tết; tình hình nợ lương, vay để trả lương ngừng việc năm 2022 của các doanh nghiệptrên địa bàn Thủ đô;

Đặc biệt là tham mưu UBND Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị thúc đẩy phát triển thị trường lao động trên địa bàn Thành phố sẽ được tổ chức vào ngày 11/12 với quy mô 10.000 người tham gia với nhiều hoạt động như tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, phiên giao dịch việc làm, giới thiệu mô hình thiết bị đào tạo…

Tin liên quan
Tin khác