Sôi động thị trường M&A khu công nghiệp
Năm 2022 đã diễn ra nhiều thương vụ mua bán - sáp nhập (M&A) khu công nghiệp với giá trị lớn. Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục sôi động trong năm 2023.