Linh hoạt quỹ đất phát triển nhà ở xã hội
Nhiều doanh nghiệp kiến nghị, nên để chủ đầu tư dự án nhà thương mại được lựa chọn hình thức thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội, thay vì quy định cứng phải dành 20% quỹ đất như hiện nay.