Đại gia mới nổi chi 751 triệu USD mua lại Capital Place là ai?
Tòa nhà văn phòng Capital Place trên đường Liễu Giai (quận Ba Đình) được nhóm CapitaLand mua lại từ năm 2018, mới đây đã được chuyển nhượng cho Viva Land.