Có tình trạng lợi dụng hiến đất làm đường để phân lô bán nền tại Tây Ninh
Thông tin trên được ông Văn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh chia sẻ tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X.